గడ్డి పరకే ఈ జీవితం-gaddi parake ee jeevitham song lyrics

గడ్డి పరకే ఈ జీవితం ఎందుకు నీకీ ఆరాటం మహిలో…. నీవు మట్టి పురుగువు విలువెలేని గడ్డి పువ్వువు క్షణభంగురమే ఈ లోక మాయలు గగనపుకుసుమలే ఈ లోక అశలు ఎండమావి వెంటే పయనం తీర్చదు నీ దాహం ప్రభువు …

యేసు రాజ్యామును ఎలా వేతకాలి-Telugu Bible Prasangam

యేసు రాజ్యామును ఎలా వేతకాలి ఈ రోజు తెలుగు బైబిల్ ప్రసంగం ద్వార తెలుసుకుందాం ఆయన రాజ్యామును  నీతీనీ మొదట వేతకాలి, ఆయన రాజ్యామును వేతుకుడి అవన్నీ అనుగ్రహింప బడతాయంటే…అనుగ్రహింపబడే వాటిమీదనే ఉందే తప్ప శరతుల మీద లేదు ఎందుకు …

సహోదరుల కొరకు ప్రాణం పెట్టు-Telugu messages about bible

క్రైస్తవుడు వలన సమాజానికి మంచే జరిగింది తప్ప.క్రైస్తవుడు వలన సమాజానికి కలలో కూడా చెడు జరగదు.ఇది క్రైస్తవులకు బైబిల్ నేర్పించిన బోధ. క్రీస్తు మాకు నేర్పించిన మార్గమేంటి చెప్పమంటావా “సహోదరుల కొరకు ప్రాణం పెట్టడం” ప్రపంచంలో ఎంత గొప్ప మార్గం …

సువార్త ప్రకటన-Suvartha Prakatana Nee Badhyatha ra Lyrics

సువార్త ప్రకటన నీ బాధ్యత రాసువార్త ప్రకటనను ఆపకురా శ్రమలేన్ని ఉన్న కష్ట కాలమైనా శోధనలే ఉన్న నీకు ఎన్ని బాధలు ఉన్నా ప్రకటించు మా ఈ సువార్తను ప్రచురించుమా రక్షణ కృపను ఒక్క ఆత్మ నైనా ప్రభువు కు …

ఆధారం నాకు ఆధారం-Adhaaram naaku aadharam lyrics

ఆధారం నాకు ఆధారం నాకు తోడునీడై ఉన్న నీ కృపయే ఆధారం ఆశ్రయమూ నాకు ఆశ్రయమూ ఆపత్కాలమందు ఆశ్రయమూ నీ నామం ఆశ్రయమూ తల్లితండ్రి లేకున్నా – బంధుజనులు రాకున్నా లోకమంత ఒకటైనా – బాధలన్ని బంధువులైనా ||ఆధారం|| భక్తిహీన …

ప్రపంచ ప్రజలు పరిష్కరించుకోలేని సమస్య-Telugu Bible Messages

నీ ఈ బ్రతుకు లో ఏది లేకపోయినా కొంతకాలమే బాధ. ఏది లేకపోయినా నువ్వు పడుతున్న బాధ కొంతకాలమే. ఇల్లు లేక బాధ పడుతున్న, భోజనం లేక బాధపడుతు, ఆరోగ్యం సరిగా లేక బాధపడుతున్నా, పేదరికంతో బదాపడుతున్నా, కొద్ది కాలమే …

ఎవరు ఎవరికొరకు ఆలోచిస్తున్నారు? Christian Messages in Telugu

తెలుగు క్రిస్టియన్ మెస్సగెస్ ఎవరు ఎవరి కొరకు ఆలోచిస్తున్నారు ? సంస్కరణలు సంతాపాలు శ్రద్ధాంజలి వదంతులు పేరిట మరణించిన వారి ఆత్మల శాంతి కొరకు ఎన్నెన్నో కార్యక్రమాలు బ్రతికున్న వారు చేయుట ఈ మానవుల మధ్య గమనించగలం. కుల మత భేదాలు …

చేప్పు కుంటే సిగ్గు-Cheppukunte siggu chetani song lyrics

చేప్పు కుంటే సిగ్గు చేటని నేస్తమా చేప్పకుంటే గుండే  కోతని నీలోనీవే కృంగీపొతున్నావా అందరిలో ఒంటరివై  వోయావా చేయివిడవని యేసు దేవుడు ఆదరించి ఓదార్చునూ నీ చేయి విడువని యేసు దేవుడు నిన్ను ఆదరించి ఓదార్చును కసాయి గుండెలు దాడి …

నీ సన్నీదియే నా ఆశ్రయంNee sannidiye Naa Aastayam song lyrics

నీ సన్నీదియే నా ఆశ్రయం నీ నామమే నా ఆదారం స్తోత్రింతును నిన్ను మరువను నీ వాక్యామే నా దీపము చీకటిలోన నే శాగెదను పాపనికి రూపమగా లనే మారితీని అంతులేని వాంఛలతో అందురాలనైయితిని సాతానుకు ప్రియమైన బందువునైయితీ నీ …