Andamaina Madhuramaina Christian Songs Lyrics

అందమైన మధురమైన నామం ఎవరిది
మహిమాన్వితుడు మహిజన రక్షకుడు
ఆయనేసు యేసు యేసు (2)        ||అందమైన||

సైన్యములకు అధిపతివి నీవే ఓ రాజా
లోకమును రక్షించు ఇమ్మానుయేలా (2)
మా పాలి దైవమా ఓ శ్రీ యేసా
స్తుతింతు నిన్ను నా ఆత్మ యేసయ్య (2)        ||అందమైన||

కొండ నీవే కోట నీవే నీవే యేసయ్యా
ఆకలి తీర్చి ఆదుకునే తండ్రివి నీవే (2)
నీ ఒడిలో చేర్చుమా ఓ శ్రీ యేసా
స్తుతింతు నిన్ను నా ఆత్మ యేసయ్య (2)        ||అందమైన||

చీకటి నుండి వెలుగు లోనికి నడిపించావు
మానవులను ప్రేమించి చూపించావు (2)
మా కోసం మరణించి చూపించావు
స్తుతింతు నిన్ను నా ఆత్మ యేసయ్య (2)        ||అందమైన||

Leave a Reply