Amoolya Rakthamu Dwaaraa Telugu Christian Song Lyrics

అమూల్య రక్తము ద్వారా రక్షణ పొందిన జనులారా
సర్వ శక్తుని ప్రజలారా పరిశుద్ధులారా పాడెదము
ఘనత మహిమ స్తుతులను పరిశుద్ధులారా పాడెదము

మన యవ్వన జీవితములు – శరీరాశకు లోబరచి (2)
చెడు మాటలను పలుకుచు – శాంతి లేక యుంటిమిగా (2)        ||అమూల్య||

చెడు మార్గమున పోతిమి – దాని యంతము మరణము (2)
నరక శిక్షకు లోబడుచు – పాపపు ధనము పొందితిమి (2)        ||అమూల్య||

నిత్య సత్య దేవుని – నామమున మొరలిడక (2)
స్వంత నీతి తోడనే – దేవుని రాజ్యము కోరితిమి (2)        ||అమూల్య||

కనికరముగల దేవుడు – మానవరూపము దాల్చెను (2)
ప్రాణము సిలువను బలిజేసి – మనల విమోచించెను (2)        ||అమూల్య||

తన రక్త ధారలలో – మన పాపములను కడిగి (2)
మన కన్నులను తెరచి – మనల నింపెను జ్ఞానముతో (2)        ||అమూల్య||

పాపులమైన మన మీద – తన యాశ్చర్య ఘన ప్రేమ (2)
కుమ్మరించెను మన ప్రభువు – కృతజ్ఞత చెల్లింతుము (2)        ||అమూల్య||

మన రక్షకుని స్తుతించెదము – మనలను జేసెను ధన్యులుగా (2)
మన దేవుని కర్పించెదము – జీవాత్మ శరీరములను (2)        ||అమూల్య||

Leave a Reply